Se vores lejebetingelser

Nedenstående lejebetingelser er gældende for alle bestillinger, med mindre andet tydeligt fremgår i ordrebekræftelsen
Deres bestilling er først gældende, når De har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra A-telte, og denne er bekræftet af lejer pr. mail. Ved bekræftelse godkender lejer samtidig A-teltes gældende lejebetingelser.

Lejebetingelser:

1.
Nye kunder betaler leje senest 2 dage før, inden det lejede er opstillet. Beløbet kan betales aconto (konto nr. Lunar Bank: 6695-1004917800). Ellers er der også mulighed for at betale kontant på opstillingsdagen eller med Mobilepay.
1.1.
Alle nuværende kunder har 8 dage netto betaling efter modtagelse af en faktura via e-mail, med mindre andet er aftalt.
1.2.
Ved afbestilling af ordre, tilbagebetales ikke a contobeløb for leje af telt.
1.3.
Ved afbestilling senere end 14 dage før leveringsdato, betales 40% af lejebeløbet, dog minimum kr. 2000,-.
1.4.
Ved afbestilling senere end 7 dage før leveringsdato, betales 100% af lejebeløbet. 2.
Alle A-teltes telte er hvide, og de leveres med hvide sider, med mindre andet er aftalt.
3.
Der kan tegnes en ’’all risk forsikring’’ på det lejede telt/telte, med mindre kunden selv har forsikring, som dækker det lejede udstyr. Forsikringssummen udgør alt efter telt str. og lejeperioden. Der er en selvrisiko på 5.000 kr. Forsikringen dækker: vand, brand, storm og hærværk.
4.
Lejer har det fulde ansvar for det lejede i den periode det lejede er i kundens besiddelse, samt hændelige uheld. Skader eller mangler erstattes til gældende dagspris.
5.
Såfremt der er fejl og/eller mangler ved modtagelsen af teltene eller det lejede, skal lejer straks reklamere overfor udlejer, der hurtigst muligt vil sørge for udbedring.

6.
Ethvert ansvar overfor offentlige myndigheder og andre påhviler alene lejeren, ligesom lejer har ansvar for eventuelle skader på nedgravede rør, kabler og lignende, der skades ved udlejers opsætning eller nedtagning af telte. Herunder skal lejeren/kunden selv sørge for, at indhente eventuelle tilladelser fra myndigheder, hvis det er nødvendigt – herunder tegninger på ledningsnet i jorden, hvor det lejede telt skal opstilles.
7.
Udlejer hæfter ikke for skader påført bygninger, personer og andet materiel i udlejningsperioden, samt de skader, der sker i og udenfor teltet.
8.
Lejer skal sørge for, at teltpladsen er jævn og ryddet og pladsen skal være kørefast. Teltet opsættes efter grundens hældning og fald. Der skal være fri transportvej på min. 1m fra aflastningssted til opsætningssted – uden trin. Hvis dette ikke kan opfyldes, vil indbæring blive afregnet til timepris, medmindre andet er aftalt.
9.
Der må kun anvendes stearinlys i teltet; alt andet såsom åben ild og/eller grill er ikke tilladt inde i teltet eller indenfor 10 meter fra teltet. Desuden er fakler og olielamper heller ikke tilladt at anvende inde i teltet. Overtrædelse vil medføre en efterregning for rengøring af evt. skader på teltet.
10.
Klistrende genstande må ikke bruges på presenning og stel, (tape, hæfteklemmer); samt maling og andet, der kan afsætte mærker, må ikke benyttes på telt, teltdug, stænger, borde, stole, bænke og andet lejet udstyr. Overtrædelse vil medføre et gebyr for fjernelse af limrester mm.
11.
Borde, stole, bænke afleveres aftørret, og der kan kræves et gebyr alt efter rengørings omfang, hvis dette ikke overholdes. Det kan forekomme at gulv skal vaskes inden brug, hvis ikke andet er aftalt.
12.
Når teltet ikke anvendes, skal alle 4 sider være lukket.
13.
Ved force majeure eller lignende der forhindrer opsætning eller nedtagning, er udlejer uden ansvar for lejer eller andre.

14.
Nærværende almindelige betingelser er en del af aftalegrundlaget mellem lejer og udlejer, og er lejer bekendt.